Rubrik

Semesterlagen

 


 

Välkommen till LOs och LO-förbundens kurs om semesterlagen

 

Paragraf i solstol

 

Syftet med den här kursen är att ge grundläggande kunskaper i de viktigaste delarna i semesterlagen som ibland leder till felaktigheter och konflikter. Dessutom försöka förklara viktiga begrepp som semesterlön och semesterersättning, intjänandeår och semesterår.

 

Den första delen är en sammanfattning i punktform. Därefter öppnas själva kursen som innehåller historisk tillbakablick, faktadel med texter och exempel på de viktigaste avsnitten av semesterlagen samt en avslutning med självtest och lagtexten i sin helhet.

 

Välkommen!

Kommunikationsenheten, LO

natutbildning@lo.se

 

 

 

Landsorganisationen i Sverige

 

Sid 1/4

IT-skolanSemesterlagen - Sid 1 Uppdaterad - 2013-07-31